Głupi Franek book cover

Głupi Franek

Głupi Franek, gdy ziemię polską chcą wykupić “Miemce”, wygłasza mowę. Po tej mowie, a na koniec modlitwie, daje chłopom do zrozumienia jak cenną rzeczą jest ziemia.

Głupi Franek uświadamia wiejskiej gromadzie czym dla nich jest ziemia, a oni opamiętują się słuchając mowy „wiejskiego głupiego”. Z pozoru głupi Franek powołuje się na fundamentalne wartości: uczucia rodzinne, tradycję i wiarę. Za sprawą „głupiego”, chwilowo zwiedziona społeczność wiejska odzyskuje moralną równowagę i godność, zdolność do rozpoznawania wartości nadrzędnych.

Maria Konopnicka pisała utwory dla dzieci i znaczną część twórczości poświęciła młodzieży. Umiejętność odtwarzania psychiki dziecięcej, mentalności i wyobraźni dostrzec można w utworach nowelistycznych. Wędrówka i spotkanie wydają się najważniejszymi motywami niektórych nowel dla młodzieży. Na przykład w noweli Głupi Franek, gdzie ziemię polską chcą kupić “Miemce”. Głupi Franek swoją mową, a na koniec modlitwą daje do zrozumienia chłopom jak cenną rzeczą jest ziemia.

Wiejska gromada, otumaniona była przez zawodowych agentów agitujących do wyzbywania się gospodarstw na rzecz zaborców i udawania się na obczyznę. Chłopi opętani nadzieją łatwego zysku opamiętują się słuchając mowy “wiejskiego głupiego”, który powołuje się na fundamentalne wartości: uczucia rodzinne, tradycję i wiarę. Za sprawą “głupiego”, chwilowo zwiedziona społeczność wiejska odzyskuje moralną równowagę i godność. Zdolność do rozpoznawania wartości podstawowych.

Głupich, odmieńców lud otaczał “poszanowaniem, zabobonnym niemal”, bo jak lud byli mądrzy. “To mądrością, która nie jest z tego świata”, to byli “ci opętani aniołem” – mieli w sobie coś “żywiołowego” – z ziemią gadali, z wodą, z ogniem (Głupi Franek).

Maria Konopnicka jest przykładem pisarki, która swą twórczością chciała zwrócił uwagę społeczeństwa na nękające je problemy. Maria Konopnicka była gorącą patriotką, wrażliwą na krzywdę dziecka, na krzywdę ludu pracującego. Na los każdego człowieka, którego spotkała niesprawiedliwość i te problemy znalazły odbicie w jej twórczości dla młodzieży.

Zapoznaj się z darmowym fragmentem

Format-ebooki

E-book dostępny w formatach: