Lekarze zwierząt w Powstaniu Wlkp book cover

Lekarze zwierząt w Powstaniu Wielkopolskim

Lekarze zwierząt w Powstaniu Wielkopolskim to historie i biografie weterynarzy biorących udział w zrywie niepodległościowym. Powstanie wielkopolskie wybuchło równo 100 lat temu. To zryw polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej, umacniającej swoją niepodległość.

Lekarze zwierząt w Powstaniu Wielkopolskim to książka, w której Autor pragnie zachować coraz bardziej zacierający się obraz tamtych ludzi i tamtych wydarzeń. Dlatego Autor postanowił ocalić od zapomnienia przynajmniej garstkę uczestników tamtych wydarzeń. Dr Gibasiewicz swoją postawą, swoją pasją, której poświęcił ostatnie 15 lat, ocala od zapomnienia biografie wielu swoich kolegów. Tych, którzy zajmowali się leczeniem zwierząt. Bezsprzecznie udowadnia, że nieznane dotąd historie życia wielu lekarzy weterynarii można przypomnieć i ożywić, ku chwale i pożytkowi naszej społeczności.

Niewątpliwie okazuje się, że w tak niewielkiej grupie zawodowej znalazło się tak wielu patriotów. Wielu dzielnych i mężnych, niezwykle odważnych, i prawych ludzi. Ponieważ miłość do ojczyzny oznaczała w czasach walk o niepodległość ojczyzny, najwyższe oddanie. Przede wszystkim oddanie nie tylko w pracy, majątku ale także poświęcenie swojego najcenniejszego dobra, swego zdrowia i życia. W związku z tym w niniejszej publikacji Autor zajął się odległymi o ponad 100 lat czasami walki o niepodległość Wielkopolski. O trwałe połączenie tych ziem z Rzeczpospolitą. I kiedy przeszukiwał archiwach i czytał liczne pamiętniki, to sam był zdumiony, że w tamtych odległych latach aż tylu weterynarzy uczestniczyło w tych walkach.

Zapoznaj się z darmowym fragmentem

Książka dostępna w formatach: Format-papierowy_ebooki

Comments are closed.