Piotr Romanowski

Piotr Romanowski – Autor tomików wierszy Z księżycem na niebie rysuję i Ptak życia. Kwiat na drogę

Piotr Romanowski – Autor tomików wierszy Z księżycem na niebie rysuję i Ptak życia. Kwiat na drogę

Piotr Romanowski, ur. 1962 w Warszawie. Gospodarz kilku autorskich wieczorów poetyckich, debiutował w nowatorskiej formie tzw. poezji liniowej. Przede wszystkim to wyjątkowy człowiek, wrażliwy na przyrodę artysta. Dlatego też wiele lat temu założył na Warmii Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne „Ręką Dzieło”. W ramach tego Stowarzyszenia od wielu lat organizuje wydarzenia kulturalne i artystyczne. Buduje i umacnia więzi lokalnej społeczności, ochronę i pielęgnację dziedzictwa kulturowego. Promuje sztukę i rękodzielnictwo ludowe. Stowarzyszenie tworzy grupa osiadłych na Warmii artystów mająca swój duchowy rodowód w rewolucji kulturalnej końca lat 60-tych.

Członkowie Stowarzyszenia chcą być pomocni przy budowaniu tożsamości kulturowej na Warmii. Niegdyś tam została przerwana naturalna ciągłość tradycji. Promują współczesną sztukę ludową i rękodzieło, ale obszar ich zainteresowań artystycznych nie ogranicza się do jakiejś dziedziny sztuki. Nie poszukują i nie wyrażają żadnej idei. Przede wszystkim rejestrują przejawy sztuki i artystycznej kreatywności jako motoru życia i wspierają wiejskich artystów.

Jest laureatem kilku nagród, m.in.:

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Rady Organizacji Pozarządowych. Stypendysta Ministra Kultury. Niewątpliwie prowadzi ciekawe wykłady i warsztaty. Działa na rzecz ochrony przyrody, jego pasją jest głęboka ekologia. Aktywista Greenpeace, członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. W roku 2008 został mistrzem świata w Międzynarodowych Mistrzostwach w Rzucie Młotkiem do Telewizora.
Podobnie jak jego przyjaciele, od 1982 roku mieszka na warmińskiej wsi. Podczas gdy nie pracuje nad wierszami,  prowadzi gospodarstwo rolne.