Re: tomik poezji Piotr RomanowskiDzie=C5=84 dobry Panie Piotrze,

czy ma Pan mo=C5=BCe ju=C5=BC tomik? Ch=C4=99tnie si=C4=99 zapoznam =
aby m=C3=B3c przedstawi=C4=87=20
ofert=C4=99.

 

Czy przelew ju=C5=BC od Pana wyszed=C5=82? Nie mamy nic na =
koncie…

 

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: Wydawnictwo WITANET

Sent: Monday, September 2, 2019 5:25 PM

To: R=C4=99k=C4=85 =
Dzie=C5=82o Piotr Romanowski=20

Subject: Re: tomik poezji Piotr Romanowski

 Bardzo du=C5=BCa… Zale=C5=BCy kiedy otrzymam materia=C5=82 no i w =
jakim b=C4=99dzie stanie=20
(czy du=C5=BCo pracy)?

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: R=C4=99k=C4=85=20
Dzie=C5=82o Piotr Romanowski

Sent: Monday, September 2, 2019 4:45 PM

To: Wydawnictwo =
WITANET

Subject: Re: tomik poezji Piotr Romanowski

 


Super, =
dzi=C4=99kuj=C4=99, dzi=C5=9B zrobi=C4=99=20
przelew

w czwartek =
odbieram od grafika=20
przygotowany ju=C5=BC drugi tomik

jaka jest szansa, =
=C5=BCe na 27=20
wrze=C5=9Bnia by=C5=82by u mnie gotowy?

pozdrawiam

Piotr=20
Romanowski

 


niedz., 1 wrz 2019 o 18:54 Wydawnictwo =
WITANET=20
<[email protected]> napisa=C5=82(a):
Przesy=C5=82ka zosta=C5=82a przygotowana. Czeka na odbi=C3=B3r =
kuriera w dniu=20
jutrzejszym. Co si=C4=99 dzieje z przesy=C5=82k=C4=85 mo=C5=BCna =
sprawdzi=C4=87 pod adresem:

 

https://inpost.pl/sledzenie-przesylek?number=3D5200000156110420175=
70934

 

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: R=C4=99k=C4=85 =
Dzie=C5=82o Piotr=20
Romanowski

Sent: Saturday, August 31, 2019 9:13 AM

To: wydawnictwo =

Subject: Re: tomik poezji Piotr =
Romanowski

 


tak,poprosz=C4=99

pozdrawiam

Piotr=20
Romanowski

 


sob., 31 sie 2019 o 09:10 =
wydawnictwo=20
<[email protected]> napisa=C5=82(a):


I na adres z faktury mam wys=C5=82a=C4=87 =
ksi=C4=85=C5=BCki?

 

 

Wys=C5=82ano z =
mojego smartfonu=20
w PLAY

 


——– Oryginalna wiadomo=C5=9B=C4=87 ——–

Od: R=C4=99k=C4=85 Dzie=C5=82o Piotr Romanowski =
<[email protected]>=20

Data: 30.08.2019 20:36 (GMT+01:00)

Do: Wydawnictwo WITANET <[email protected]> =

Temat: Re: tomik poezji Piotr Romanowski

 

Hurra!=20
Poprosz=C4=99 o faktur=C4=99  Lawendowe Pole Joanna Posoch =
NIP 5211495952=20
Nowe Kawkowo 11a, 11-042 Jonkowo, zap=C5=82ac=C4=99 przelewem. =

Bardzo dzi=C4=99kuj=C4=99

 


pt., 30 sie 2019, 13:49 =
u=C5=BCytkownik Wydawnictwo=20
WITANET <[email protected]> =
napisa=C5=82:
Dzie=C5=84 dobry Panie Piotrze,

mi=C5=82o mi powiadomi=C4=87, =C5=BCe tomiki (50 egz.) =
s=C4=85 ju=C5=BC gotowe. Prosz=C4=99 poda=C4=87=20
na jaki adres je przes=C5=82a=C4=87 i czy zrobi Pan przelew na =
konto czy wys=C5=82a=C4=87 za=20
pobraniem?

 

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 

From: R=C4=99k=C4=85=20
Dzie=C5=82o Piotr Romanowski

Sent: Tuesday, August 13, 2019 2:21 PM

To: Wydawnictwo WITANET

Subject: Re: tomik poezji Piotr =
Romanowski

 

Tak. Poprosz=C4=99 50 egzemplarzy

 


wt., 13 sie 2019, 10:29 =
u=C5=BCytkownik=20
wydawnictwo <[email protected]>=20
napisa=C5=82:


Dzie=C5=84 dobry Panie Piotrze.

Dzi=C5=9B wysy=C5=82am do druku nasz=C4=85 inn=C4=85  =
ksi=C4=85=C5=BCk=C4=99 i chcia=C5=82bym zapyta=C4=87=20
czy akceptuj=C4=99 Pan cen=C4=99 do druku. Je=C5=9Bli tak, to =
wy=C5=9Bl=C4=99 te=C5=BC i Pana=20
tomik.

Prosz=C4=99 o w miar=C4=99 szybk=C4=85 =
odpowied=C5=BA.

 

Pozdrawia

Ryszard Maksym

 

Wys=C5=82ano =
z mojego=20
smartfonu w PLAY

 


——– Oryginalna wiadomo=C5=9B=C4=87 ——–

Od: R=C4=99k=C4=85 Dzie=C5=82o Piotr Romanowski <[email protected]> =

Data: 08.08.2019 22:47 (GMT+01:00)

Do: Wydawnictwo WITANET <[email protected]> =

Temat: Re: tomik poezji Piotr Romanowski

 


to nie ja =
go=20
wykupi=C5=82em

poprosz=C4=99 o dodruk 50=20
szt

chc=C4=99 =
wyda=C4=87 drugi tomik=20
i mie=C4=87 go u siebie 25 wrze=C5=9Bnia! czy to mo=C5=BCliwe? =
wiersze i rysunki=20
gotowe, potrzebny tylko sk=C5=82ad i ta ca=C5=82a =
obr=C3=B3bka

co Pan =
my=C5=9Bli o=20
tym?

 


czw., 8 sie 2019 o 20:44 =
Wydawnictwo=20
WITANET <[email protected]>=20
napisa=C5=82(a):


Dzie=C5=84 dobry Panie Piotrze,

s=C4=85dzi=C5=82em, =C5=BCe to Pan wykupi=C5=82 =
reszt=C4=99 nak=C5=82adu.
Musz=C4=99 Pana=20
zmartwi=C4=87, gdy=C5=BC nie ma ju=C5=BC w sprzeda=C5=BCy =
wierszy w wersji papierowej. Na=20
rynku jest tylko e-book. Je=C5=9Bli zale=C5=BCa=C5=82oby Panu, =
to mo=C5=BCemy zrobi=C4=87=20
dodruk i je=C5=9Bli potrzebuje Pan (strzelam) 30 czy 50 =
egzemplarzy, to=20
mo=C5=BCemy je dla Pana przygotowa=C4=87 i wys=C5=82a=C4=87 do =
Pana.

Ca=C5=82y poprzedni nak=C5=82ad jest sprzedany.

 

Pozdrawiam

 

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: R=C4=99k=C4=85 Dzie=C5=82o Piotr =
Romanowski

Sent: Monday, August 5, 2019 8:07 PM

To: Wydawnictwo WITANET

Subject: Re: tomik poezji Piotr=20
Romanowski

 

No i wtedy nie kupi=C5=82em a kupi=C5=82bym teraz. Czy =
wie Pan mo=C5=BCe kto ma=20
te egzemplarze teraz?=20
Pozdrawiam Piotr Romanowski

 


niedz., 8 lip 2018, 18:12 =
u=C5=BCytkownik=20
R=C4=99k=C4=85 Dzie=C5=82o Piotr Romanowski <[email protected]>=20
napisa=C5=82:


Dzi=C4=99kuj=C4=99, kupi=C4=99 od nich=20
Pozdrawiam serdecznie

Piotr Romanowski

 


niedz., 8 lip 2018, 17:03 u=C5=BCytkownik =
Wydawnictwo=20
WITANET <[email protected]>=20
napisa=C5=82:


Po przeliczeniu, okaza=C5=82o si=C4=99, =C5=BCe w =
ksi=C4=99garniach (w Polsce)=20
powinno by=C4=87 jeszcze 28 tomik=C3=B3w Pana wierszy. =
Je=C5=BCeli pilnie Pan=20
potrzebuje to w tej ksi=C4=99garni napisali, =C5=BCe =
maj=C4=85 24 egzemplarze na=20
stanie:

 

https://www.motyleksiazkowe.pl/poezje-poematy/29268-z-ksi=
ezycem-na-niebie-rysuje-9788365482303.html?search_query=3Dwitanet&res=
ults=3D30

 

Mo=C5=BCe Pan tam kupi=C4=87 wysy=C5=82kowo.

 

Napisa=C5=82em tak, bo wycofanie ksi=C4=85=C5=BCek ze =
sprzeda=C5=BCy potrwa ok.=20
miesi=C4=85ca do dw=C3=B3ch. Je=C5=9Bli panu zale=C5=BCy =
na czasie, b=C4=99dzie to=20
najszybsze rozwi=C4=85zanie.

B=C4=99d=C4=99 wdzi=C4=99czny za informacj=C4=99, =
jak=C4=85 decyzj=C4=99 Pan podj=C4=85=C5=82.

 

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: R=C4=99k=C4=85=20
Dzie=C5=82o Piotr Romanowski

Sent: Friday, June 29, 2018 9:08 PM

To: Wydawnictwo=20
WITANET

Subject: Re: tomik poezji Piotr=20
Romanowski

 

Super, bardzo dzi=C4=99kuj=C4=99, czekam

 


pt., 29 cze 2018, 14:20 u=C5=BCytkownik =
Wydawnictwo=20
WITANET <[email protected]>=20
napisa=C5=82:


Tak, panie Piotrze, jeszcze mamy egzemplarze Pana =
tomika,=20
ale gdyby mi Pan da=C5=82 kilka dni, ustal=C4=99 ile =
mamy. Chodzi o to, =C5=BCe=20
fizycznie, w Wydawnictwie nie mamy, musimy ustali=C4=87 =
ile pozosta=C5=82o=20
w hurtowniach i stamt=C4=85d =
=C5=9Bci=C4=85gn=C4=85=C4=87 (wycofa=C4=87 ze sprzeda=C5=BCy).

 

Pozdrawiam

Ryszard Maksym=20


 

 


 


From: R=C4=99k=C4=85=20
Dzie=C5=82o Piotr Romanowski

Sent: Thursday, June 28, 2018 4:32 PM


Subject: tomik poezji Piotr=20
Romanowski

 


Dzie=C5=84=20
dobry

czy macie=20
Pa=C5=84stwo jeszcze egzemplarze mojego tomiku? =
ch=C4=99tnie bym je=20
odkupi=C5=82


pozdrawiam

Piotr=20
Romanowski

autor tomiku “=20
Z ksi=C4=99=C5=BCycem na niebie=20
=
rysuj=C4=99”

Oby wszystkie czuj=C4=85ce istoty =
=C5=BCy=C5=82y w pokoju i=20
do=C5=9Bwiadcza=C5=82y szcz=C4=99=C5=9Bcia.

<bhavatu sabba =
mangalam>

=
 

Oby=20
wszystkie czuj=C4=85ce istoty =C5=BCy=C5=82y w pokoju i =
do=C5=9Bwiadcza=C5=82y szcz=C4=99=C5=9Bcia.

<bhavatu sabba =
mangalam>

 

Oby wszystkie =
czuj=C4=85ce istoty =C5=BCy=C5=82y w=20
pokoju i do=C5=9Bwiadcza=C5=82y szcz=C4=99=C5=9Bcia.

<bhavatu sabba =
mangalam>

 
=