Referencje Nr 6

Jestem w pełni usatysfakcjonowana z wykonanej usługi. Książka została wykonana z należytą starannością, terminowo i fachowo. Projekt okładki, wybór czcionki znakomicie oddają treści zawarte w moich wierszach.

Pracownicy Wydawnictwa Witanet, wykazali się profesjonalizmem, kreatywnością i ogromną cierpliwością Na każdym etapie procesu wydawniczego można liczyć na ch wsparcie i odpowiedź na każde pytanie.

Mam nadzieję, że nawiązana współpraca będzie kontynuowana z korzyścią dla obu stron.

Z serdecznymi podziękowaniami

Monika Miriam Kowalczyk – Autorka tomika “Dalekość