Religie w wybranych państwach Afryki book cover

Religie w wybranych państwach Afryki

Religie w wybranych państwach Afryki pojawi się w nadchodzącym tygodniu w księgarniach internetowych. Kolejny ebook wydany nakładem Wydawnictwa Witanet, którego autorem jest tym razem Kamil Pietrasik.

Religie w wybranych państwach Afryki to praca doktorancka Kamila Pietrasika. W dzisiejszych czasach religia odgrywa dość dużą rolę w życiu każdego człowieka. Obecnie kontynent afrykański jest w połowie islamski a w połowie chrześcijański. Antagonizm między Islamem a Chrześcijaństwem jest zauważalny nie tylko na kontynencie Europejskim, Azjatyckim, ale także na „czarnym lądzie”. Właśnie między tymi religiami najczęściej dochodzi do wszelkich konfliktów np. w Nigerii, Etiopii czy Egipcie. Książka ma na celu opisania i przedstawienia czytelnikowi relacji między wyznawcami, jakie panują w konkretnych państwach Afryki m.in. w RPA, Somalii czy Sudanie.

Nie tylko między wyznawcami dwóch największych monoteistycznych religii na świecie, ale także innych nieco mniejszych religii tj. Świadków Jehowy czy Hinduizmu. Jednak nim zaprezentowano relacje międzyreligijne, zapoznano czytelnika z definicjami takich religii jak m.in.: Bahaizm, Jazydyzm czy Sufizm. Nie są to dość powszechnie znane religie w Polsce. Jednakże i one przyczyniają się do kształtowania życia codziennego w państwach afrykańskich. Książka zawiera także autorskie zdjęcia ze świętych miejsc dla muzułmanów i chrześcijan z dwóch muzułmańskich państw: Tunezji i Egiptu. Zdjęcia wykonano przed “arabską wiosną”  jeszcze za kadencji prezydentów: Abidina Ben Aliego i Hosniego Mubaraka.

Kamil Pietrasik jest doktorantem w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Uczestnikiem kilku konferencji naukowych m.in. konferencji międzynarodowej “My voice for Europe”, która odbyła się w Łodzi w lipcu 2011r. Kamil Pietrasik uczestniczył też w spotkaniu “Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych”. Ta konferencja również odbyła się w Łodzi, 14 marca 2013r. Obecnie autor zajmuje się szeroko rozumianą problematyką czeczeńską a także uchodźcami czeczeńskimi przebywającymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W sferę zainteresowań naukowych autora wchodzą także zagadnienia związane z fundamentalizmem islamskim. Kolejnym zainteresowaniem jest rola i sytuacja religii na terytoriach dotkniętych konfliktami i wojnami a także relacje religijne na Kaukazie Północnym.

Zapoznaj się z darmowym fragmentem

Format-ebooki

E-book dostępny w formatach:    

Comments are closed.