historia

Martyrologia Żydów lekarzy weterynarii w okupowanej Polsce book cover

Martyrologia Żydów lekarzy weterynarii w okupowanej Polsce

Martyrologia Żydów lekarzy weterynarii w okupowanej Polsce to publikacja, w której autor – Włodzimierz A. Gibasiewicz – stara się przybliżyć losy polskich lekarzy weterynarii narodowości żydowskiej w latach drugiej wojny światowej. Ważnym aspektem tej monografii są również losy weterynarzy tuż po jej zakończeniu.

Martyrologia Żydów lekarzy weterynarii w okupowanej Polsce opisuje postacie lekarzy weterynarii walczących w partyzantce, w powstaniu czy w getcie warszawskim. Jeszcze bardziej tragicznie prezentują się losy rodziny zamordowanego przez grupę bojowników z WiN, lekarza weterynarii tuż po wojnie. Podobnie prezentuje biografie lekarzy zamordowanych w zbrodni katyńskiej. Być może są lekko zabawne losy studenta weterynarii podróżującego po Europie w mundurze Wehrmachtu na koszt niemieckiego podatnika. Godnym uwagi jest fakt przedstawienia losów rodziny gotowej do popełnienia samobójstwa. Prawdopodobnie była to ich odpowiedź na szantaż granatowej policji. Ze względu na fakt, że zostały zabrane im środki niezbędne do życia dlatego zdecydowani byli na tak drastyczny krok.

Podsumowując, w swej książce Autor stara się odpowiedzieć na pytanie: co stało się ze 163 lekarzami weterynarii narodowości żydowskiej? Dlaczego z grupy 175 żyjących w tamtych czasach weterynarzy, wielu z nich zostało zamordowanych w latach II wojny światowej. Bezsprzecznie wielu z nich wyjechało z kraju. Niewątpliwie można zadać sobie pytanie jaki los spotkał wspomnianych 163 lekarzy weterynarii narodowości żydowskiej? Przede wszystkim ilu z nich udało się przeżyć getto? Podobnie można zadać pytanie ilu przetrwało pobyt w obozach koncentracyjnych? Bez wątpienia na te pytania Autor stara się znaleźć odpowiedź.

Włodzimierz A. Gibasiewicz jest autorem 23 publikacji książkowych (w tym pięciu wydanych przez Wydawnictwo WITANET). Dwadzieścia z nich związanych jest z badaniem historii weterynarii, szczególnie okresu drugiej wojny światowej.

Ukończył wyższe studia weterynaryjne we Wrocławiu, tam obronił pracę doktorską i przez ponad 40 lat prowadzi terenową praktykę weterynaryjną.

Zapoznaj się z darmowym fragmentem

Książka dostępna w formatach: Format-papierowy_ebooki

Martyrologia Żydów lekarzy weterynarii w okupowanej Polsce Read More »

Historia moja prywatna book cover

Historia moja prywatna

Historia moja prywatna jest efektem wieloletnich, choć pobieżnych zainteresowań Autora historią Polski, szczególnie dwudziestowiecznej.

Historia moja prywatna jest prywatną, krytyczną oceną decyzji politycznych i sprawców tych decyzji. Zawodowi historycy skłonni są do zbyt drobiazgowego roztrząsania procesów historycznych. To powoduje – według autora – utratę obiektywizmu w spojrzeniu na przyczyny i efekty decyzji politycznych. Historia jest przecież niczym innym, jak skutkiem podejmowanych decyzji przez wpływowe osobowości. Ludzkim postępowaniem kieruje ukryta głęboko w psychice potrzeba dominacji. W strukturach politycznych podmiotów państwowych czy społecznych wykształca się i utrwala hierarchiczność decyzyjna. Silna osobowość przejmuje przewodnictwo nad zależnym od niego podmiotem. Wykorzystuje swoją przewagę, by zaspokoić tę „nękającą” go potrzebę dominacji. Wtedy błędna decyzja, bez możliwości korekcji jej ze strony niżej usytuowanych osobowości lub akceptowana, pociąga za sobą katastrofę.

Ponieważ dla autora nie ulega wątpliwości, że Józef Piłsudski wywarł ujemne piętno na naszej dwudziestowiecznej historii. Dowodów jego zgubnych ambicji nie łatwo znaleźć w dokumentach, a i w oficjalnej historiografii są one zakryte.

Piłsudski ukształtował i wywarł przemożny wpływ na historię dwudziestolecia międzywojennego. Na dalsze nasze losy też wpłynęła jego osobowość. Odnalezienie przez autora w dokumentacji tej postaci śladów jego głęboko ukrytych ambicji, pozwoliły bardziej racjonalnie spojrzeć na dwudziestolecie międzywojenne i czasy późniejsze. Wypadki i wydarzenia powojenne i polityków tych czasów. 

Historia moja prywatna napisana została dla osób z najbliższego otoczenia jako głos w dyskusji i próba podzielenia się swoimi poglądami, czy poszerzenia ich horyzontu historycznego. Nie ma walorów naukowości. Jest amatorską wypowiedzią profana historii. Być może i szerszemu czytelnikowi, interesującemu się naszymi dziejami, posłuży w odmiennym spojrzeniu na nasze najnowsze dzieje.

 

Zapoznaj się z darmowym fragmentem

Książka dostępna w formatach: Format-papierowy_ebooki

Historia moja prywatna Read More »