Martyrologia Żydów lekarzy weterynarii w okupowanej Polsce book cover

Martyrologia Żydów lekarzy weterynarii w okupowanej Polsce

Martyrologia Żydów lekarzy weterynarii w okupowanej Polsce to publikacja, w której autor – Włodzimierz A. Gibasiewicz – stara się przybliżyć losy polskich lekarzy weterynarii narodowości żydowskiej w latach drugiej wojny światowej. Ważnym aspektem tej monografii są również losy weterynarzy tuż po jej zakończeniu.

Martyrologia Żydów lekarzy weterynarii w okupowanej Polsce opisuje postacie lekarzy weterynarii walczących w partyzantce, w powstaniu czy w getcie warszawskim. Jeszcze bardziej tragicznie prezentują się losy rodziny zamordowanego przez grupę bojowników z WiN, lekarza weterynarii tuż po wojnie. Podobnie prezentuje biografie lekarzy zamordowanych w zbrodni katyńskiej. Być może są lekko zabawne losy studenta weterynarii podróżującego po Europie w mundurze Wehrmachtu na koszt niemieckiego podatnika. Godnym uwagi jest fakt przedstawienia losów rodziny gotowej do popełnienia samobójstwa. Prawdopodobnie była to ich odpowiedź na szantaż granatowej policji. Ze względu na fakt, że zostały zabrane im środki niezbędne do życia dlatego zdecydowani byli na tak drastyczny krok.

Podsumowując, w swej książce Autor stara się odpowiedzieć na pytanie: co stało się ze 163 lekarzami weterynarii narodowości żydowskiej? Dlaczego z grupy 175 żyjących w tamtych czasach weterynarzy, wielu z nich zostało zamordowanych w latach II wojny światowej. Bezsprzecznie wielu z nich wyjechało z kraju. Niewątpliwie można zadać sobie pytanie jaki los spotkał wspomnianych 163 lekarzy weterynarii narodowości żydowskiej? Przede wszystkim ilu z nich udało się przeżyć getto? Podobnie można zadać pytanie ilu przetrwało pobyt w obozach koncentracyjnych? Bez wątpienia na te pytania Autor stara się znaleźć odpowiedź.

Włodzimierz A. Gibasiewicz jest autorem 23 publikacji książkowych (w tym pięciu wydanych przez Wydawnictwo WITANET). Dwadzieścia z nich związanych jest z badaniem historii weterynarii, szczególnie okresu drugiej wojny światowej.

Ukończył wyższe studia weterynaryjne we Wrocławiu, tam obronił pracę doktorską i przez ponad 40 lat prowadzi terenową praktykę weterynaryjną.

Zapoznaj się z darmowym fragmentem

Książka dostępna w formatach: Format-papierowy_ebooki

Martyrologia Żydów lekarzy weterynarii w okupowanej Polsce Read More »