Między nami wierszykami book cover

Między nami wierszykami

Autorka w bardzo nietypowy sposób zachęca do zapoznania się z jej wierszykami. W przeciwieństwie do innych Autorów Pani Marzena napisała kilka zwrotek zachęcających do zapoznania się z jej twórczością.

Między nami wierszykami Read More »