Ekonomia moja prywatna book cover

Ekonomia moja prywatna

Ekonomia moja prywatna to próba zrozumienia ekonomii. Wiele poglądów czy wskazań ekonomii ulegało i ulega w trakcie jej rozwoju modyfikacji, czy powolnemu uściślaniu.

Ekonomia moja prywatna powstała jako niedosyt wiedzy zawartej w ogólnodostępnych książkach o ekonomii. Przeglądając publikacje i podręczniki ekonomiczne można doznać zawodu, bo ta nauka jest jeszcze niepełna. Takie wrażenie odnosił Autor. Szczególne wątpliwości budziło tłumaczenie pojęcia „wartości”, pojęcie w pewnym sensie kluczowe. Niewątpliwie w Słowniku Języka Polskiego możemy znaleźć wiele definicji “wartości”. Jedna z nich mówi, że wartość to to, ile coś jest warte pod względem materialnym. Z kolei inna, że wartość to liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna lub wielkość mogąca zastąpić wyrażenie algebraiczne, jego zmienne.
Prawdopodobnie dlatego wartości dobra czy produktu nie tworzy praca. Budziło to wątpliwości już u fizjokratów francuskich XVIII w. Budziło i u autora. Pojęcie „wartości”, jako pochodna pracy ludzkiej, spowodowało wiele nieszczęść. Toczyła się wielowiekowa walka o równy podział wartości. W istocie o równy podział dóbr przyrody.

Ekonomia moja prywatna jest próbą określenia i uporządkowania dla siebie samego zjawisk związanych z „wartością”. W trakcie „rozmyślań” pojawiały się kolejne wątki, których autor nie znalazł w dostępnej literaturze ekonomicznej. W ten sposób powstała amatorska wypowiedź „profana” ekonomii, z którą autor pragnie zapoznać czytelnika. Być może opisanie ich znajdzie uznanie u interesujących się ekonomią

 

Zapoznaj się z darmowym fragmentem

Książka dostępna w formatach: Format-papierowy_ebooki

Ekonomia moja prywatna Read More »