Niepowtarzalni z Wielkopolski

Niepowtarzalni z Wielkopolski jest dziesiątą publikacją Autora. Omawia losy niewielkiej grupy zawodowej (2173 osoby) lekarzy weterynarii, pracujących w zawodzie w latach II wojny światowej.