PUBLIKACJE NAUKOWE

Od wielu lat współpracujemy z Instytucjami, Samorządami i Szkołami Wyższymi w zakresie przygotowania i wydawania publikacji naukowych i okazjonalnych.

Publikacje naukowe w renomowanych, rozpoznawalnych czasopismach i wydawnictwach stają się „być albo nie być” badacza. Pisanie prac naukowych wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami. Od wyboru rodzaju publikacji naukowej i czasopisma, przez kryteria recenzowania i dostosowanie się do różnych warunków. Wymaga też poświęcenia dużej ilości czasu na zebranie materiałów, przeprowadzenie badań czy kwerend. Czasochłonne jest też napisanie swojej pracy.  Publikacje naukowe pełnią bardzo ważną i pożyteczną rolę. Bez publikowania nowych, oryginalnych wyników swoich prac nie byłoby możliwe poszerzanie istniejącego stanu wiedzy w danej dziedzinie. Nie byłoby także materiałów źródłowych niezbędnych do powstawania bardziej rozbudowanych publikacji podsumowujących i porządkujących aktualny stan wiedzy.

Jako Wydawnictwo mamy wielką przyjemność współpracować z Instytucjami Naukowymi, Szkołami Wyższymi, Samorządami czy Organizacjami Pozarządowymi. Z wielką radością przygotowujemy ich publikacje do druku oraz je drukujemy. Naszą przygodę z publikacjami naukowymi i okazjonalnymi rozpoczęliśmy w roku 2013. Naszą pierwszą publikacją naukową był I tom rocznika Polonia Maior Orientalis. Z pewnością styl oraz wysoka jakość naszej pracy spowodowały, że w roku 2020 wydaliśmy VII tom Polonia Maior Orientalis.  Poszerzył się również katalog naszych  Zleceniodawców. Musimy tu też wspomnieć o stowarzyszeniach i osobach fizycznych, które korzystając z grantów postanowiły wydać wspólnie z nami książki poświęcone ich „małej ojczyźnie”. Sprawom, które dla nich są bardzo ważne. Wydaliśmy książkę Pani Renaty Kubackiej o Skulsku i okolicach. Książkę z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w  Dziadowicach. Miło wspominamy publikację wydaną przez Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość” z Korzecznika, a poświęconą Bitwie pod Cieplinami w 1863 roku.

Wśród  Organizacji, które powierzyły nam swoje publikacje, wymienić możemy: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszlinie, Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich, Główny Inspektorat Weterynarii, Wielkopolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Władysławowskiej” i wiele innych…