Ponieważ od wielu lat współpracujemy z Instytucjami, Samorządami, Szkołami Wyższymi i Organizacjami Pozarządowymi, dlatego mamy duże doświadczenie w zakresie przygotowania i wydawania publikacji naukowych oraz okazjonalnych. Godnym uwagi jest fakt, że dokładamy wszelkich starań, aby Autorzy czy Instytucje były zadowolone z ostatecznego wyglądu publikacji.

Publikacje naukowe w renomowanych, rozpoznawalnych czasopismach i wydawnictwach stają się “być albo nie być” badacza. Z pewnością pisanie prac naukowych wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami. Ze względu na fakt wyboru rodzaju publikacji naukowej i czasopisma, przez kryteria recenzowania i dostosowanie się do różnych warunków. Bez wątpienia napisanie publikacji naukowej wymaga też poświęcenia dużej ilości czasu na zebranie materiałów, przeprowadzenie badań czy kwerend. Niewątpliwie czasochłonne jest też napisanie swojej pracy.

Publikacje naukowe pełnią bardzo ważną i pożyteczną rolę.

Wydaje się, że bez publikowania nowych, oryginalnych wyników swoich prac nie byłoby możliwe poszerzanie istniejącego stanu wiedzy w danej dziedzinie. Bezsprzecznie nie byłoby także materiałów źródłowych niezbędnych do powstawania bardziej rozbudowanych publikacji podsumowujących i porządkujących aktualny stan wiedzy.

Dlatego, jako Wydawnictwo, mamy wielką przyjemność współpracować z Instytucjami Naukowymi, Szkołami Wyższymi, Samorządami czy Organizacjami Pozarządowymi. W związku z tym, z ogromną radością przygotowujemy ich publikacje do druku oraz je drukujemy. Naszą przygodę z publikacjami naukowymi i okazjonalnymi rozpoczęliśmy w roku 2013. Naszą pierwszą publikacją naukową był I tom rocznika Polonia Maior Orientalis. Z pewnością styl oraz wysoka jakość naszej pracy spowodowały, że w roku 2022 wydaliśmy już IX tom Polonia Maior Orientalis.

Bezsprzecznie poszerzył się również katalog naszych Zleceniodawców.


Niewątpliwie musimy tu też wspomnieć o stowarzyszeniach i osobach fizycznych, które korzystając z grantów postanowiły wydać wspólnie z nami książki poświęcone ich “małej ojczyźnie”. Sprawom, które dla nich są bardzo ważne. Wydaliśmy książkę Pani Renaty Kubackiej o Skulsku i okolicach. Książkę z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Dziadowicach. Miło wspominamy publikację wydaną przez Stowarzyszenie “Z Edukacją w Przyszłość” z Korzecznika, a poświęconą Bitwie pod Cieplinami w 1863 roku.

Bez wątpienia naszym największym osiągnięciem jest wygranie konkursu oferty, ogłoszonego przez Główny Inspektorat Weterynarii. W związku z tym wydaliśmy książkę Włodzimierza A. Gibasiewicza – Weterynaria na przestrzeni wieku (1919-2019). Godnym uwagi jest fakt, że publikacja ta została wydana z okazji 100-lecia weterynarii w Polsce. Z pewnością miło wspominamy prace nad publikacją dr. Jarosława Durki, który wydał swą publikację Państwo – Kościół pod patronatem IPN.

Bez wątpienia ogromnie ważna jest też dla nas współpraca z ośrodkami akademickimi. Przede wszystkim cenimy sobie współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie. Istotnie wielkim zaszczytem dla nas była możliwość współpracy przy wydaniu  Zeszytów Naukowych PWSZ Koszalin czy innych, okazjonalnych publikacji. Z pewnością dużo ciepłych słów możemy powiedzieć o współpracy z Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich wKoninie, której mieliśmy zaszczyt pomóc przy wydaniu Zeszystów Naukowych WSKM.

Wśród Organizacji, które powierzyły nam swoje publikacje, wymienić możemy: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie, Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich, Główny Inspektorat Weterynarii, Wielkopolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, Stowarzyszenie “Przyjaciele Ziemi Władysławowskiej” i wiele innych…