Wpływ funduszu sołeckiego na rozwój polskiej wsi book cover

Wpływ funduszu sołeckiego na rozwój polskiej wsi

Wpływ funduszu sołeckiego jest ogromnym bodźcem do rozwoju polskich wsi. Aby korzystać z Funduszu Sołeckiego, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu go z budżetu gminy

Wpływ funduszu sołeckiego na rozwój polskiej wsi Read More »