jak wydać książkę

Historia Kępna

Historia Kępna była tematem spotkania, jakie odbyło się W poniedziałek, 7 stycznia w kinie “Sokolnia” w Kępnie.

Historia Kępna była przewodnim tematem gdyż odbywała się promocja książki „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 r.”. Książkę wydało Wydawnictwo Witanet. Jej autorem jest lokalny historyk i regionalista Stanisław Kowalski. Niewątpliwie publikacja stanowi swoiste kompendium wiedzy historycznej o Kępnie. Ważnym aspektem jest fakt, że książka upamiętnia wydarzenia i postaci, które trwale zapisały się w historii Kępna i Ziemi Kępińskiej. Godnym uwagi jest fakt, że opisy historii regionu wzbogacono wieloma fotografiami. W związku z tym wydarzeniem, zgromadzeni w kinie mieszkańcy mieli okazję obejrzeć film o powstaniu książki.

Niewątpliwie w pracy nad książką swojej pomocy udzielili lokalni historycy, regionaliści i nauczyciele. Dlatego warto wśród nich wymienić choćby: Grażynę Gatner, Danutę Jerczyńską i Mirosława Łapę oraz recenzentki: Anne Zawalską i Marię Balcerzak. Projekt okładki przygotowała Agata Józefowicz, a oceny wartości merytorycznej dokonała prof. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przede wszystkim dlatego podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Kępno przekazał gratulacje i życzenia autorowi. Podobnie podziękowania otrzymali również wszyscy, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła.
Reasumując – spotkanie zakończyło się owacjami, podziękowaniami i wspólnymi zdjęciami. Uczestnicy spotkania ustawili się w długiej kolejce, by otrzymać książkę i autograf pisarza. Bez wątpienia mogli też zadać indywidualne pytania.

Książka została również zamieszczona w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Kępno w formie e-booka. Dzięki temu będzie łatwo dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych historią naszego regionu.
Na wydanie książki Gmina Kępno pozyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.