Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej book cover

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej to publikacja skierowana do badaczy zainteresowanych tematyką wczesnoszkolnego i przedszkolnego nauczania języków obcych.

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej skierowane jest również do nauczycieli języków obcych w przedszkolu i klasach młodszych. Wiele przydatnych informacji znajdą nauczyciele klas młodszych szkoły podstawowej oraz wychowania przedszkolnego, którzy chcą wprowadzać w procesie dydaktycznym elementy nauczania języka obcego. Skorzystają też osoby predestynujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w klasach młodszych szkoły podstawowej i przedszkolu. Kolejnymi odbiorcami tej książki mogą być wszyscy, którym bliska jest tematyka wczesnego nauczania języka angielskiego.

Celem publikacji jest analiza i eksplikacja założeń wczesnego kształcenia językowego. Jego rzeczywistego obrazu, który wyłonił się w trakcie prowadzonego procesu badawczego. W efekcie stanowi ona zbiór pewnych założeń teoretycznych, opis i wyjaśnienie badanej rzeczywistości edukacyjnej. Stanowi też zbiór rozwiązań praktycznych, mających na celu budowanie i poszerzanie warsztatu metodycznego nauczyciela języka angielskiego.

Katarzyna Wójcik –

to pedagog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Członek międzynarodowych oraz krajowych zespołów badawczych, podejmujących tematykę edukacji. Również edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Swe dotychczasowe osiągnięcia naukowe opublikowała w kilkudziesięciu artykułach i zamieszczonych w monografiach. Prace swe publikowała w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Przedstawiła na kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Do jej najbardziej znaczących artykułów należą: Nauczanie polisensoryczne; The Role of Multiple Intelligence in Creating School Climate; Wiedza aktywnych zawodowo nauczycieli na temat neuropedagogiki oraz jej zastosowanie w praktyce, The Outlook For the Employment of Educational Studies Garduates. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół neuropedagogicznych oraz społecznych uwarunkowań procesu kształcenia szkolnego oraz wczesnoszkolnego i przedszkolnego nauczania języków obcych. Niewątpliwym atutem posiadanych w dorobku naukowym publikacji jest fakt, iż pisane są one nie tylko perspektywy naukowca, ale również nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Autorka żywi nadzieję, iż niniejsza publikacja nie stanie się jedynie przedmiotem dyskusji osób naukowo zajmujących się edukacją dziecka w zakresie języka obcego. Wierzy, że przyczyni się do przyszłych sukcesów pedagogicznych nauczycieli. W efekcie pozwoli dzieciom nie tylko na zdobycie wiedzy i kompetencji językowych. Przysporzy im również wiele radości, płynącej z aktu uczenia się języka obcego.

Zapoznaj się z darmowym fragmentem

E-book dostępny w formatach:    Format-ebooki