Referencje Nr 2

Podczas współpracy przy powstawaniu książkiReligie w wybranych państwach Afryki“, Wydawnictwo Witanet wywiązywało się ze swoich kompetencji wydawniczych.

Współpracę z Wydawnictwem Witanet oceniam jako bardzo dobrą, gdyż, nie było i nie ma zastrzeżeń dotyczących pracy Wydawnictwa. Jego fachowość, wiedza rynku wydawniczego oraz książkowego spowodowała, że książkaReligie w wybranych państwach Afryki” została wydana w sposób rzetelny i fachowy. Wydawnictwo zaproponowało autorską wizję okładki do książki, jednak po krótkiej konsultacji z właścicielką Wydawnictwa powstał konsensus ws. okładki i bez najmniejszych problemów ani kłopotów zostało wszystko ustalone od początku do końca. Chciałbym jeszcze raz podziękować p. Anecie Maksym, gdyż spowodowała, że powyższa książka została wydana oraz ukazała się bez jakichkolwiek przeszkód ze strony Wydawnictwa Witanet.

Kamil Pietrasik  autor “Religie w wybranych państwach Afryki