jak wydać książkę

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2017

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich jest ustanowiony przez UNESCO od 1995 roku i obchodzimy go corocznie w dniu 23 kwietnia. Bez wątpienia promuje czytelnictwo i edytorstwo.


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, obchodzimy cyklicznie 23 kwietnia.  Dzień ten przypomina o zagadnieniach z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz praw autorskich. Z okazji tego święta do wygłoszenia prelekcji na temat praw autorskich i procesu powstawania książki, zaproszono przedstawiciela naszego wydawnictwa. W piątek, 21 kwietnia w bibliotece Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, z młodzieżą klas pierwszych spotkał się Ryszard Maksym.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich od 1995 roku jest obchodzony w wielu państwach świata.

Bezsprzecznie celem święta jest promowanie czytelnictwa. W związku z tym świętem, poruszana jest problematyka praw autorskich i ochrony własności intelektualnej. Niewątpliwie data obchodów nawiązuje do dnia śmierci trzech wybitnych postaci. Przede wszystkim są to daty śmierci: Miguela de Cervantesa, Williama Szekspira i historyka peruwiańskiego – Inca Carcilaso de la Vegi. Z pewnością to także dzień urodzin lub śmierci wielu innych sławnych pisarzy, na przykład Vladimira Nabokova, Maurice’a Druona, czy Halldora Laxnessa. Inicjatorem pomysłu ustanowienia święta był wydawca z Walencji, Vincete Clavel Andres. Prawdopodobnie początkowo datę święta planowano ustanowić w dniu urodzin Cervantesa (7 października). Ze względu na całkowity jej brak pewności, ostatecznie ustalono datę na 23 kwietnia.

Ponieważ zagadnienia prawa autorskiego nie są popularnym tematem, dlatego w trakcie prelekcji przedstawiliśmy proces technologiczny produkcji książek. Korzystając z okazji przedstawiliśmy Wydawnictwo Witanet i jego ofertę. Przede wszystkim jednak omówiliśmy proces powstawania książki, w tym poszerzyliśmy temat prac korektorskich, składu i łamania tekstu. Podobnie do poprzednich tematów młodzież wykazała zainteresowanie techniką impozycji oraz naświetlania płyt drukarskich. Wnioskując z zaciekawienia uczestników, interesująca była również opowieść o drukowaniu, klejeniu trzonów (bloków) książek i technologii oprawy miękkiej oraz twardej. Godnym uwagi jest fakt, że uczniowie ZSG-E już trzeci rok z rzędu świętują ten dzień.

Reasumując, spotkanie przybliżyło młodzieży tematykę praw autorskich. Bezsprzecznie przybliżyło technologię powstawania książki. Dlatego za zorganizowanie spotkania pragniemy gorąco podziękować Paniom Ewie Lesień i Beacie Wlazło. Niewątpliwie zatrudnione w szkolnej bibliotece ZSG-E Panie, były pomysłodawczyniami tego spotkania. Być może, będzie możliwe powtórzenie takiego spotkania dla innych klas ZSG-E.