Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2017

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich jest obchodzony przez UNESCO od 1995 roku i promuje czytelnictwo i edytorstwo.


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, w tym roku obchodzony był 23 kwietnia.  Dzień ten przypomina o zagadnieniach z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz praw autorskich. Z okazji tego święta do wygłoszenia prelekcji na temat praw autorskich i procesu powstawania książki, zaproszono przedstawiciela naszego wydawnictwa. W piątek, 21 kwietnia w bibliotece Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, z młodzieżą klas pierwszych spotkał się Ryszard Maksym.

W trakcie prelekcji poruszono tematy: prawa autorskiego, przedstawiono Wydawnictwo Witanet, omówiono proces powstawania książki, w tym omówiono prace korektorskie, skład i łamanie tekstu, impozycję, naświetlanie płyt drukarskich, drukowanie, klejenie trzonów (bloków) książek, technologię oprawy miękkiej oraz twardej. Uczniowie ZSG-E już trzeci rok z rzędu świętują ten dzień.

Za zorganizowanie tego spotkania i możliwość opowiedzenia o procesach powstawania książki, pragniemy gorąco podziękować Paniom Ewie Lesień i Beacie Wlazło, zatrudnionym w szkolnej bibliotece ZSG-E, które były pomysłodawczyniami tego spotkania. Być może, będzie możliwe powtórzenie takiego spotkania dla innych klas ZSG-E